Tiếng Việt | English

19/01/2024 - 16:17
0:00 0:00

Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát vào sáng thứ bảy hàng tuần trên Báo Long An online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Vàm Cỏ Đông! Ơi Vàm Cỏ Đông!... của tác giả Thanh Huyền, qua giọng đọc của Quế Lâm.

BLA

Chia sẻ bài viết