Tiếng Việt | English

Kết nối xanh - Phát triển bền vững

Cập nhật 17-05-2024

Chương trình “Kết nối giao thương” là cơ hội để quảng bá thương hiệu, là dịp để học hỏi, chia sẻ, là cơ hội kết nối giữa các doanh nghiệp nhằm hình thành các chuỗi liên kết giúp nhau phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nhau tìm kiếm thị trường mới.

Chia sẻ video BAOLONGAN.VN trên Google News