Tiếng Việt | English

10/11/2017 - 11:11

Xây dựng công trình ĐT.838B, huyện Đức Huệ

Ngày 06/11/2017, Sở Giao thông Vận tải Long An ban hành quyết định cấp phép khởi công xây dựng đoạn từ Km9+452,13 - Km11+304,10 công trình ĐT.838B, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Theo đó, công trình có tên ĐT.838B, tuyến chính đoạn Km4+643,23 - Km9+289,88 và đoạn từ Km9+452,13 - Km11+304,10. Địa điểm xây dựng: Huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Công trình giao thông Long An; Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng giao thông Long An là đơn vị tư vấn thiết kế và đơn vị tư vấn giám sát.

Công trình do Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 674 làm đơn vị thi công; chính quyền địa phương khu vực xây dựng công trình thực hiện việc giám sát cộng đồng.

Công trình khởi công ngày 15/11/2017 và dự kiến hoàn thành ngày 15/9/2018./.

Đức Thuận

Chia sẻ bài viết