Tiếng Việt | English

25/04/2019 - 16:07

Long An có 18/20 khu công nghiệp, 9 doanh nghiệp lắp đặt trạm quan trắc nước thải

Đến nay, Long An có 18/20 KCN và 9 doanh nghiệp lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh Long An giám sát Khu xử lý nước thải trên địa bàn xã Long Cang, huyện Cần Đước

Sở Tài nguyên và Môi trường Long An ban hành Văn bản số 2597/STNMT-QLMT vào ngày 17/8/2018 về việc hướng dẫn và nhắc nhở chủ đầu tư các Khu - cụm công nghiệp (K-CCN) và các đơn vị có lưu lượng xả thải thải lớn trên địa bàn tỉnh lắp đặt và quản lý trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục theo Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT).

Đến nay, toàn tỉnh có 18/20 KCN và 9 doanh nghiệp lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục. Đa số trạm quan trắc nước thải tự động của các KCN và các doanh nghiệp có nguồn thải lớn đã kết nối để truyền dữ liệu tự động, liên tục về Sở TN-MT để theo dõi, giám sát.

Cụ thể, đến ngày 17/4, 18 KCN lắp đặt trạm quan trắc nước thải là KCN Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, Nhựt Chánh, Long Hậu, Thái Hòa, Hòa Bình, Thuận Đạo, Phú An Thạnh, Cầu Tràm, Vĩnh Lộc, Phúc Long, Tân Kim, Hải Sơn, Tân Á Đại Thành, Tân Đức, Xuyên Á, Tân Đô, Thịnh Phát và Anh Hồng.

Còn lại 2/20 KCN chưa lắp đặt là Việt Hóa và Hồng Đạt, dự kiến đến cuối tháng 6/2019 sẽ lắp đặt xong và kết nối về Sở TN-MT.

Ngoài ra, 9 doanh nghiệp lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục là Công ty TNHH Sapporo Việt Nam, Công ty TNHH Đồ hộp Việt Cường, Công ty TNHH MTV Công nghiệp Huafu Việt Nam, Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế Giavico, Công ty TNHH S&S Fabrics, Công ty TNHH Dệt kim Đông Phương, Công ty TNHH MTV Sigma Long An, Công ty TNHH Giày Ching Luh Việt Nam và Công ty TNHH Formosa Việt Nam. 

Theo Phó Giám đốc Sở TN-MT Long An – Nguyễn Tân Thuấn, thời gian tới, Sở TN-MT tiếp tục theo dõi và yêu cầu chủ đầu tư các K-CCN và các đơn vị có lưu lượng xả thải lớn phải lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục và kết nối về Sở để theo dõi và giám sát theo quy định./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết