Tiếng Việt | English

10/04/2019 - 16:32

Long An hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia

UBND tỉnh Long An vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam (20/4). Tại Long An, các hoạt động diễn ra từ ngày 10 đến 21/4/2019.

Tuần lễ thương hiệu quốc gia nhằm tạo nhận thức và quảng bá hình ảnh thương hiệu Việt Nam đến người tiêu dùng, tạo dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước.

Mục đích của kế hoạch nhằm tuyên truyền, quảng bá về Chương trình thương hiệu quốc gia và các hoạt động hỗ trợ trong khuôn khổ Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg, ngày 25/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động này nhằm tạo nhận thức và quảng bá hình ảnh thương hiệu Việt Nam đến người tiêu dùng, tạo dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước.

Kế hoạch đề ra 2 nhiệm vụ chính. Một là, tuyên truyền giới thiệu, quảng bá các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam (20/4) do Bộ Công Thương tổ chức như treo băng rôn tuyên truyền trên các tuyến phố; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương, các đoàn thể, website của các doanh nghiệp băng rôn tuyên truyền theo mẫu đính kèm; tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông.

Hai là, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện các hoạt động hướng đến kỷ niệm Ngày Thương hiệu Việt Nam tại doanh nghiệp.

Để tuyên truyền, giới thiệu cũng như quảng bá các hoạt động, tại các tuyến đường chính trên địa bàn TP.Tân An sẽ treo khoảng 120 chiếc băng rôn nhằm thu hút sự quan tâm của mọi người.  

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, theo dõi đôn đốc thực hiện kế hoạch./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết