Tiếng Việt | English

19/04/2019 - 06:12

Năm 2019, Long An được giao 1 Đề án khuyến công Quốc gia với kinh phí 400 triệu đồng

Bộ Công Thương vừa triển khai kế hoạch khuyến công Quốc gia năm 2019. Theo đó, tỉnh Long An được giao thực hiện 1 đề án nhóm với số tiền hỗ trợ 400 triệu đồng.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Long An trình diễn, nghiệm thu một Đề án khuyến công sử dụng nguồn kinh phí khuyến công Quốc gia năm 2018

Theo đó, Đề án nhằm hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản. Đơn vị thụ hưởng là Công ty TNHH Kim Uy Long (huyện Đức Hòa) và hộ kinh doanh Long Châu (huyện Châu Thành).Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Long An là đơn vị thực hiện.

Mục tiêu của đề án là Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Long An phối hợp Công ty TNHH Kim Uy Long ứng dụng máy rang phồng gạo và Hộ kinh doanh Long Châu ứng dụng 1 lò sấy thanh long vào quá trình sản xuất. Theo đó, mỗi đơn vị được thụ hưởng 200 triệu đồng.

Đề án được thực hiện từ nay đến tháng 12/2019./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết