Tiếng Việt | English

14/11/2015 - 14:39

104 đại biểu vắng mặt không biểu quyết phân bổ ngân sách trung ương

Chỉ có 392/496 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết toàn văn Nghị quyết về ngân sách trung ương năm 2016 vừa diễn ra vào 10g20 sáng 14-11 tại Quốc hội.


Bảng điện từ kết quả biểu quyết điều 1 của Nghị quyết về ngân sách trung ương năm 2016

Phần thứ nhất các đại biểu biểu quyết về điều 1 của nghị quyết, với nội dung Tổng số thu cân đối ngân sách trung ương là 596.882 tỉ đồng. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 417.618 tỉ đồng.

Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương là 850.882 tỉ đồng, trong đó dự toán 211.221 tỉ đồng để bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Tại nội dung này có 396 đại biểu tham gia biểu quyết (chiếm 80,16% tổng số đại biểu). Kết quả, có 395 đại biểu tán thành và 1 đại biểu không tán thành.

Nội dung thứ hai, Quốc hội biểu quyết thông qua toàn văn nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương năm 2016.

Tại nội dung này, chỉ có 392 đại biểu (chiếm 79,35% tổng số đại biểu) tham gia biểu quyết, ít hơn 4 đại biểu so với nội dung đầu tiên biểu quyết cách đó 2 phút (?), nghĩa là có 104 đại biểu vắng mặt. Kết quả, có 391 đại biểu biểu quyết thông qua và 1 đại biểu không tán thành.


Bảng điện từ kết quả biểu quyết điều toàn văn của Nghị quyết về ngân sách trung ương năm 2016

Vấn đề phân bổ ngân sách trung ương năm 2016 là một trong những vấn đề quan trọng của kỳ họp, Ủy ban Tài Chính ngân sách của Quốc hội phải tốn nhiều thời gian để tập hợp ý kiến thảo luận tại tổ của các đại biều.

Do đó, lẽ ra theo chương trình từ đầu kỳ họp, việc biểu quyết thông qua nghị quyết này sẽ diễn ra vào đầu buổi sáng làm việc ngày 14-11, nhưng tại phiên họp chiều 13-11, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thông báo quyết định thời gian vào cuối buổi sáng để có thời gian chuẩn bị chu đáo.

Đây cũng là buổi làm việc Quốc hội dành thời gian để thảo luận về Dự án Nghị quyết của Quốc hội về ban hành nội quy kỳ họp (sửa đổi). Nghị quyết này có những nội dung liên quan đến điều lệ hoạt động, trách nhiệm, tư cách... của đại biểu quốc hội và những cơ chế hoạt động tại các phiên họp của Quốc hội./.

Viễn Sự / Tuổi trẻ

Chia sẻ bài viết