Tiếng Việt | English

20/04/2022 - 15:22

11.452 lượt khách hàng vay vốn tín dụng chính sách trong quí I/2022

Ngày 20/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh - Phạm Tấn Hòa chủ trì cuộc họp tổng kết, đánh giá quí I và đề ra phương hướng nhiệm vụ quí II/2022 của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh - Phạm Tấn Hòa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong quí I/2022, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Long An đã thực hiện nghiêm túc yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, thích ứng linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ; bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và NHCSXH Việt Nam, Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị tỉnh.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội chủ động triển khai thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao, kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần giải quyết khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại địa phương.

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng nguồn vốn tín dụng đạt trên 4.492 tỉ đồng, tăng 439 tỉ đồng so với năm 2021. Tổng doanh số cho vay đạt hơn 458 tỉ đồng, bằng 152,22%; tổng doanh số thu nợ đạt hơn 259 tỉ đồng, bằng 121,62% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng dư nợ đạt hơn 4.252 tỉ đồng, tăng hơn 199 tỉ đồng, đạt 94,64% kế hoạch dư nợ.

Trong quí I, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp 11.452 lượt khách hàng vay vốn, góp phần giúp gần 2.900 hộ nghèo, cận nghèo đã vay trước đây vươn lên thoát nghèo, tự chủ được nguồn tài chính, hoàn trả được nguồn vốn vay khi đến hạn. Tạo việc làm và duy trì mở rộng việc làm cho 22.706 lao động; hỗ trợ 455 học sinh, sinh viên có điều kiện tiếp tục đến trường; giải ngân 54 hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động với số tiền 79.296 triệu đồng để trả lương cho 20.888 lượt lao động;…

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn tồn tại những khó khăn, hạn chế như: Bố trí vốn ủy thác sang NHCSXH và nguồn vốn phân bổ từ Trung ương còn thấp so với nhu cầu vốn của các đối tượng chính sách; vận động, huy động nguồn lực cho tín dụng chính sách còn hạn chế, nguồn vốn huy động giảm 59 tỉ đồng so với năm 2021, tăng trưởng âm so với chỉ tiêu Trung ương giao;...

Dịp này, nhiều cá nhân và tập thể có thành tích trong phong trào thi đua hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh quí I/2022 được khen thưởng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh - Phạm Tấn Hòa đề nghị các đồng chí thành viên phụ trách địa bàn, cơ sở theo dõi, đánh giá tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương, đặc biệt là đề ra giải pháp huy động nguồn vốn theo kế hoạch.

Tập trung thực hiện công tác hỗ trợ củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng tại Phòng giao dịch Đầm Dơi, chi nhánh tỉnh Cà Mau. Tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. 

Triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đảm bảo kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, phát huy tối đa hiệu quả vốn vay, không để trục lợi chính sách.

Đồng thời, ông đề nghị, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình làm cơ sở để NHCSXH thực hiện cho vay kịp thời, đúng đối tượng và không bỏ xót đối tượng đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn.

Sở xây dựng chủ trì, phối hợp cung cấp kịp thời thông tin tiến độ các dự án, đề án xậy dựng nhà ở xã hội đang triển khai trên địa bàn tỉnh cho NHCSXH làm căn cứ xác định nhu cầu vay vốn và triển khai cho vay mua, thuê nhà ở xã hội.

Trong quí I/2022, Hội đồng Thi đua khen thưởng chi nhánh NHCSXH tỉnh đã khen thưởng nhiều cá nhân và tập thể có thành tích trong phong trào thi đua hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh quí I/2022./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết