Tiếng Việt | English

17/01/2022 - 15:36

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Long An: Vượt khó hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Ngày 17/01, Ngân hàng chính sách xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa dự.

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh

Năm 2021, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 nhưng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp tốt các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Cụ thể, tổng nguồn vốn đến 31/12/2021 đạt trên 4.053 tỉ đồng, (tăng 11,12%) so với cùng kỳ năm 2020, trong đó nguồn vốn trung ương hơn 3.783 tỉ đồng, chiếm 93,33%/tổng nguồn vốn; nguồn vốn địa phương đạt trên 270 tỉ đồng, chiếm 6,67%/ tổng nguồn vốn cho vay.

Tổng doanh số cho vay đạt trên 1.154 tỉ đồng, bằng 102% so với năm 2020, với 33.730 lượt khách hàng vay vốn, trong đó tập trung vào các chương trình cho vay như nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ nghèo, cận nghèo,…

Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, góp phần cho gần 5.200 hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo hoàn trả vốn; tạo việc làm và duy trì mở rộng việc làm cho 12.647 lao động; hỗ trợ 1.859 học sinh, sinh viên có điều kiện tiếp tục đến trường,…

Năm 2022, Ngân hàng Chính sách xã hội đặt ra một số chỉ tiêu như hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng dư nợ, huy động vốn trung ương giao; nguồn vốn ủy thác địa phương tăng trưởng đạt và vượt chỉ tiêu giao; tỷ lệ tổng nợ quá hạn và nợ khoanh không quá 0,25%/tổng dư nợ; chất lượng hoạt động giao dịch xã, hoạt động tín dụng chính sách cấp tỉnh và 15/15 đơn vị cấp huyện xếp loại tốt,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa chủ trì hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 của Ngân hàng Chính sách xã hội trong điều kiện dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động của ngành.

Đồng thời, ông đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phải nhanh chóng, kịp thời tham mưu cho Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh về các chương trình chính sách do Trung ương triển khai nhằm kịp thời đưa chính sách đến với người dân sớm nhất; đề nghị Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có vấn đề vướng mắc phải báo cáo ngay với cấp ủy để có phương hướng giải quyết kịp thời; tiếp tục quan tâm rà soát đối tượng, công khai minh bạch,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa nhận bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Dịp này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng 1 bằng khen cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2014 - 2020.

Đồng thời, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng tặng nhiều giấy khen cho các cá nhân và tập thể vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2021./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết