Tiếng Việt | English

19/11/2015 - 16:30

Bến Lức - Long An

287 sáng kiến kinh nghiệm và đề tài khoa học được công nhận cấp huyện

Ngày 19/11/2015, tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Long An - Lê Văn Chính cùng cán bộ của Sở Khoa học công nghệ (KHCN) đến khảo sát kết quả thực hiện Chương trình số 28 của BTV Tỉnh ủy về “phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.

Thời gian qua, hoạt động KHCN ở huyện có những đổi mới, nhất là việc ứng dụng các thành tựu KHCN vào sản xuất, xây dựng các mô hình phục vụ sản xuất nông nghiệp, cải tiến máy móc, bảo vệ môi trường… Tính đến nay đã có 11 đề tài nghiên cứu, mô hình trên lĩnh vực nông nghiệp và y tế được thực hiện. Trong đó nổi bật là các mô hình trong nông nghiệp như: Mô hình quản lý dịch hại tổng hợp trên cây khóm, xây dựng chứng nhận VietGAP cho hợp tác xã (HTX) chanh Thạnh Hòa, ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi heo,…

Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, năm học 2014-2015 có 287 sáng kiến kinh nghiệm và đề tài khoa học được công nhận cấp huyện. Đối với hoạt động công nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã có cải tiến, sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh như: Cơ sở Mạnh Phát với sản phẩm gỗ mỹ nghệ, Công ty TNHH Sáng Việt với sản phẩm “máng đền phản quang T5”…


Đoàn khảo sát ruộng chanh của HTX chanh Thạnh Hòa

Đoàn đã đến khảo sát ruộng chanh của HTX chanh Thạnh Hòa, trao đổi nắm bắt những thông tin, kết quả và những khó khăn khi ứng dụng xây dựng chứng nhận VietGAP và nâng lên một bước là GlobalGAP cho sản phẩm chanh.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Lê Văn Chính đánh giá cao những kết quả mà huyện Bến Lức đạt được. Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện còn nhiều tồn tại, ông yêu cầu trong thời gian tới huyện cần quan tâm rà soát, thống kê lại các đề tài KHCN triển khai trên địa bàn, qua đây đánh giá sát thực hơn về hiệu quả mang lại và có những định hướng tiếp theo để phát triển. Quan tâm thống kê, sắp xếp và bố trí đội ngũ làm công tác KHCN, đồng thời đẩy mạnh việc liên kết nguồn nhân lực của các công ty, doanh nghiệp góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng KHCN trên địa bàn./.

CTV Kim Phượng – Thái Tần

Chia sẻ bài viết