Tiếng Việt | English

22/12/2015 - 18:59

Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương ký Quy chế phối hợp

Sáng nay 22/12, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp công tác.

Dự lễ ký về phía Bộ Quốc phòng có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Về phía Ban Nội chính Trung ương có ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Quy chế phối hợp quy định mục đích, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương trong công tác nội chính, an ninh quốc gia và phòng, chống tham nhũng có liên quan đến quân sự, quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan.

Việc ký kết quy chế này nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và công tác quân sự, quốc phòng.

Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương phối hợp tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cho chủ trương xử lý đối với các vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến quân sự, quốc phòng; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng có liên quan đến quân sự, quốc phòng.

Hai bên phối hợp trao đổi thông tin về công tác nội chính, an ninh quốc gia và phòng, chống tham nhũng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ: Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của Quân đội trong những năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng, thực sự là một trong những động lực to lớn, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng Quân đội không ngừng trưởng thành, lớn mạnh.

Lễ ký Quy chế phối hợp khẳng định mối quan hệ hợp tác, phối hợp chặt chẽ giữa Quân ủy Trung ương với các ban, bộ, ngành Trung ương nói chung và Ban Nội chính Trung ương nói riêng. Đây là một dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở để Quân ủy Trung ương và Ban Nội chính Trung ương phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác quân sự, quốc phòng

Để thực hiện quy chế phối hợp, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai nghiêm túc các nội dung của Quy chế, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; định kỳ cùng Ban Nội chính Trung ương trao đổi, cung cấp thông tin; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy chế, kịp thời tháo gỡ những bất cập, khó khăn, vướng mắc để việc phối hợp công tác và thực hiện Quy chế ngày càng đạt hiệu quả thiết thực./.

Nguyên Nhung/VOV- Trung tâm Tin

Chia sẻ bài viết