Tiếng Việt | English

22/09/2023 - 20:27

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn chào đón các nhà đầu tư Hoa Kỳ; Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được kiểm tra tiến độ thực hiện ĐT.823D và các khu công nghiệp tại huyện Đức Hòa; Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội làm việc tại tỉnh Long An; Mở rộng Đường tỉnh 825 từ Hậu Nghĩa đến Đường tỉnh 822B đã giải ngân gần 70% vốn bố trí; Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Hội nghị báo cáo viên quí III/2023; Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine./.

Chia sẻ bài viết