Tiếng Việt | English

05/07/2022 - 18:49

Bản tin phát thanh Báo Long An ngày 05/7/2022

Tiếp tục quan tâm, lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Tập huấn chuyển đổi số trong hoạt động thương mại; Long An quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, chất lượng và đạt kết quả cao nhất; Xét xử thiếu gia chủ mưu bắn chết người; Thủ tướng chủ trì họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch; Mỹ bắt giữ người liên quan đến vụ tấn công ở Chicago;

0:00 0:00

1. Tiếp tục quan tâm, lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

2. Tập huấn chuyển đổi số trong hoạt động thương mại;

3. Long An quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, chất lượng và đạt kết quả cao nhất;

4. Xét xử thiếu gia chủ mưu bắn chết người;

5. Thủ tướng chủ trì họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch;

6. Mỹ bắt giữ người liên quan đến vụ tấn công ở Chicago./.

 

Chia sẻ bài viết