Tiếng Việt | English

04/07/2022 - 17:44

Tiếp tục quan tâm, lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực  

Chiều 04/7, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị lần thứ chín, nhiệm kỳ 2020 - 2025, qua đó, thảo luận và cho ý kiến thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng ủy trong 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh – Nguyễn Thanh Hải dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh  – Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng tập trung lãnh đạo, phối hợp triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh với quyết tâm chính trị cao, nhất là tập trung lãnh đạo thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo Nghị quyết.

Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, triển khai quán triệt học tập các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; rà soát, bổ sung nội dung Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng và ban hành hướng dẫn thực hiện 5 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện thường xuyên, kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức, nhân sự, nhất là người đứng đầu cấp ủy; chỉ đạo tập trung thực hiện quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030; kết nạp 100 đảng viên mới, đạt 71,4% chỉ tiêu Nghị quyết; phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy quan tâm triển khai thực hiện đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra; tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội trực thuộc xây dựng, tổ chức thực hiện các hoạt động theo chương trình, kế hoạch đảm bảo thiết thực, hiệu quả;…

6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kết nạp 100 đảng viên mới, đạt 71,4% chỉ tiêu Nghị quyết

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện Nghị quyết Đảng ủy trong 6 tháng đầu năm còn một số tồn tại, hạn chế: Một số cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị còn chậm, tỷ lệ học tập còn thấp so với chỉ tiêu đề ra;…

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh  – Nguyễn Thanh Hải ghi nhận và đánh giá cao các kết quả Đảng bộ Khối đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, nhất là công tác kết nạp đảng viên mới. Đồng thời, ông đề nghị Đảng ủy Khối tiếp tục quan tâm, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm đảm bảo tiến độ và lộ trình đề ra.

Tiếp tục quan tâm, lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nghiên cứu các chỉ đạo của tỉnh đối với việc thành lập các tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp trong và ngoài Nhà nước; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, nhất là giám sát công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ; quan tâm, lãnh đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ; phối hợp thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung, nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở Đảng;…/.

Hoài An

Chia sẻ bài viết