Tiếng Việt | English

01/12/2022 - 18:58

Bản tin phát thanh ngày 01/12/2022

Năm 2023, Long An phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 8-8,5%; Bổ sung vi chất dinh dưỡng để trẻ phát triển toàn diện; Giá xăng giảm lần thứ hai liên tiếp với 992 - 1.083 đồng mỗi lít; Chốt lịch nghỉ Tết của cán bộ, công chức, viên chức kéo dài 7 ngày; Liên Hợp Quốc: Thế giới chệch hướng khỏi mục tiêu chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030.

0:00 0:00

1. Năm 2023, Long An phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 8-8,5%;

2. Bổ sung vi chất dinh dưỡng để trẻ phát triển toàn diện;

3. Giá xăng giảm lần thứ hai liên tiếp với 992 - 1.083 đồng mỗi lít;

4. Chốt lịch nghỉ Tết của cán bộ, công chức, viên chức kéo dài 7 ngày;

5. Liên Hợp Quốc: Thế giới chệch hướng khỏi mục tiêu chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030./.

Chia sẻ bài viết