Tiếng Việt | English

03/08/2022 - 17:32

Bản tin phát thanh ngày 03/8/2022

Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị tại Long An;Long An hưởng ứng Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ năm 2022;Tặng sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Quy định mới về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức; EU, Phần Lan, Italy viện trợ cho các bệnh viện ở Đông Jerusalem.

0:00 0:00

1. Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị tại Long An;

2. Long An hưởng ứng Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ năm 2022;

3.  Tặng sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn;

4. Quy định mới về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức;

5.  EU, Phần Lan, Italy viện trợ cho các bệnh viện ở Đông Jerusalem./.
 

Chia sẻ bài viết