Tiếng Việt | English

17/05/2024 - 16:22

Bản tin phát thanh ngày 17/5/2024

Bộ Tư pháp tổng kết thực hiện Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định Tư pháp; Thành ủy Tân An sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị; 4 tập thể được nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Giá vàng hôm nay, 17/5: Đảo chiều đi xuống; Các nước tiến hành 3 đợt thả hàng viện trợ nhân đạo xuống miền Nam Gaza./.

0:00 0:00
Chia sẻ bài viết