Tiếng Việt | English

17/05/2024 - 13:57

4 tập thể được nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  

Ngày 17/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Đát dự.

Các tập thể nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, nhận thức của các cấp Công đoàn (CĐ), đoàn viên (ĐV), công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt. Các cấp CĐ thực hiện 14.771 cuộc tuyên truyền với 772.325 lượt CNVCLĐ được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong đó có 2.271 cuộc với 132.325 lượt CNVCLĐ học tập, quán triệt các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp CĐ năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn những cách làm hay, mô hình mới; trong đó xây dựng hơn 200 mô hình hay, cách làm hiệu quả để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nhờ vậy, ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhiều cán bộ CĐ gương mẫu, đi đầu trong việc học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong công tác, gần gũi, sâu sát với CNVCLĐ, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học, hiệu quả,... được đoàn viên, CNVCLĐ đồng tình, ủng hộ.

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Đặc biệt, từ năm 2021 đến 2023, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, các cấp CĐ thực hiện song hành 2 nhiệm vụ then chốt là sát cánh cùng CNLĐ, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Theo đó, các cấp CĐ có hàng loạt hoạt động tập trung chăm lo cho người LĐ, góp phần thiết thực vào việc xây dựng giai cấp CN và tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh, thực hiện đúng lời dạy của Bác: “Mục đích của CĐ là phải cải thiện đời sống CN, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá của giai cấp CN nói riêng và Nhân dân nói chung”.

Các tập thể nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh

Ngoài ra, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành CĐ các cấp lãnh, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; học đi đôi với làm theo, “Cán bộ CĐ phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và bàn bạc với CN”,… góp phần thiết thực vào việc xây dựng giai cấp CN và tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí đề nghị các cấp CĐ, ĐV, CNVCLĐ phải nâng cao nhận thức và hành động về những nội dung cơ bản, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục xây dựng các mô hình, điển hình, hoạt động tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa mạnh mẽ và đi vào chiều sâu, trở thành hoạt động thực chất của CĐ vì ĐV, người LĐ và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh;…

Dịp này, Long An có 4 tập thể được nhận cờ thi đua và 3 cá nhân, 3 tập thể nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh trao tặng bằng khen cho 12 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết