Tiếng Việt | English

17/05/2024 - 14:07

Bộ Tư pháp tổng kết thực hiện Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định Tư pháp  

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 64 điểm cầu với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương để tổng kết thực hiện Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định Tư pháp. Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Mai Lương Khôi; Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp - Lê Xuân Hồng và Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương - Nguyễn Văn Yên đồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, mặc dù còn vài tồn tại, hạn chế nhưng việc triển khai thi hành Luật Giám định Tư pháp đã đạt được những kết quả khả quan.

Trong công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật Giám định tư pháp, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giám định tư pháp. Trên cơ sở đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về 3 giám định tư pháp theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật.

Trong việc xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ đã xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành,...

Tại điểm cầu tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung chủ trì hội nghị

Bộ Tư pháp kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát theo chuyên đề việc thi hành pháp luật về giám định tư pháp, đặc biệt, việc thực hiện trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng trong hoạt động giám định tư pháp, phối hợp các cơ quan quản lý giám định tư pháp; chỉ đạo việc thể chế hóa kịp thời, đúng đắn và đầy đủ các chủ trương, yêu cầu hoàn thiện pháp luật về giám định tư pháp, nhất là về cơ chế tài chính, ngân sách nhà nước;...

Trong báo cáo tổng kết thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, Bộ Tư pháp đã hoàn thành việc xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp liên ngành giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao và một số bộ, ngành liên quan; xây dựng, ban hành Thông tư quy định về cơ sở vật chất tối thiểu đối với tổ chức giám định kỹ thuật hình sự; thành lập Phân viện Viện Pháp y tâm thần tại khu vực Bắc miền Trung; biên soạn, cập nhật, hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp lý;...

Bộ Tư pháp tiếp tục rà soát, ban hành đầy đủ các Thông tư quy định về quy trình giám định hoặc hướng dẫn áp dụng quy trình giám định; rà soát, củng cố hệ thống tổ chức giám định kỹ thuật hình sự theo hướng tinh gọn, đầu tư trọng điểm khu vực phù hợp, bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu của hoạt động tố tụng; chỉ định và tăng cường năng lực, trách nhiệm của đơn vị đầu mối ở các bộ, cơ quan ngang bộ;...

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu đóng góp ý kiến

Trong quá trình thực hiện, Bộ Tư pháp cũng nêu ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong việc xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn về giám định tư pháp; việc bảo đảm, đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động cho tổ chức giám định tư pháp chuyên trách; các chế độ, chính sách đối với người giám định tư pháp đã được nghiên cứu xây dựng nhưng chưa thể trình cơ quan có thẩm quyền ban hành;...

Bộ Tư pháp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện Đề án trong thời gian tới, nhất là một số nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc chưa được thực hiện; đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục quan tâm chỉ đạo về việc mở rộng phạm vi thành lập Văn phòng giám định tư pháp và ban hành các chế độ, chính sách ưu đãi hợp lý, thoả đáng.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Mai Lương Khôi phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, đại diện một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương đã đưa ra 10 ý kiến phát biểu, tham luận. Đa phần các đại biểu ủng hộ và đánh giá cao những thành tích mà Bộ Tư pháp đạt được. Đồng thời, hội nghị cũng công bố quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Mai Lương Khôi đánh giá cao các ý kiến của đại biểu. Sau hội nghị, nếu các địa phương, bộ, ngành có ý kiến, giải pháp thì gửi về Bộ Tư pháp để tiếp tục tổng hợp. Bộ Tư pháp sẽ ghi nhận đầy đủ các ý kiến để tổng kết, đánh giá đúng thực trạng, tình hình công tác giám định trong giai đoạn hiện nay cũng như đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục những tồn đọng, hạn chế trong thời gian tới./.

Lê An

Chia sẻ bài viết