Tiếng Việt | English

20/09/2022 - 18:43

Bản tin phát thanh ngày 20/9/2022

Hội thảo Phát triển du lịch Long An giai đoạn 2022 – 2025; Sơ kết 1 năm thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An khảo sát hoạt động của hợp tác xã; Bộ đội Biên phòng Long An phá thành công Chuyên án LA922, thu 6.100 gói thuốc lá ngoại nhập lậu; 5 cô gái bị bán vào quán karaoke với giá 250 triệu đồng; Văn hóa là động lực thúc đẩy phục hồi kinh tế.

0:00 0:00

1. Hội thảo Phát triển du lịch Long An giai đoạn 2022 – 2025;

2. Sơ kết 1 năm thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

3. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An khảo sát hoạt động của hợp tác xã;

4. Bộ đội Biên phòng Long An phá thành công Chuyên án LA922, thu 6.100 gói thuốc lá ngoại nhập lậu;

5. 5 cô gái bị bán vào quán karaoke với giá 250 triệu đồng;

6. Văn hóa là động lực thúc đẩy phục hồi kinh tế./.

Chia sẻ bài viết