Tiếng Việt | English

23/01/2023 - 17:08

Bản tin phát thanh ngày 23/01/2023

Vốn FDI sẽ chảy mạnh vào Việt Nam trong năm 2023?; Sáng mùng 2, cao tốc về miền Tây kẹt xe cứng ngắc; Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết hiệu lực, cách nào để thực hiện thủ tục hành chính?; Thi đánh giá năng lực -tư duy năm 2023: Nhiều điểm mới thí sinh cần lưu ý; Quân đội Liban tuyên bố tình trạng báo động do căng thẳng với Israel.

0:00 0:00

1. Vốn FDI sẽ chảy mạnh vào Việt Nam trong năm 2023?;

2. Sáng mùng 2, cao tốc về miền Tây kẹt xe cứng ngắc;

3. Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết hiệu lực, cách nào để thực hiện thủ tục hành chính?;

4. Thi đánh giá năng lực - tư duy 2023: Nhiều điểm mới thí sinh cần lưu ý;

5. Quân đội Liban tuyên bố tình trạng báo động do căng thẳng với Israel./.

Chia sẻ bài viết