Tiếng Việt | English

23/05/2024 - 16:08

Bản tin phát thanh ngày 23/5/2024

Quốc hội khóa 15: Đề xuất phát hành chứng chỉ vàng, kiểm soát giá vé máy bay; Tổ chức Chiến dịch diệt lăng quăng và vệ sinh môi trường; Nhân viên điện lực trả lại tiền nhặt được; Quay đầu tăng, xăng RON 95 ba tiến lên ngưỡng 23.213 đồng mỗi lít; Xe tăng Israel vào khu đông dân ở Rafah bắn phá dữ dội./.

0:00 0:00
Chia sẻ bài viết