Tiếng Việt | English

27/11/2023 - 16:52

Bản tin phát thanh ngày 27/11/2023

Quốc hội chính thức thông qua đổi tên căn cước, thu thập thêm mống mắt vào Cơ sở dữ liệu căn cước; Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Cần quy định cụ thể thẩm quyền cấp phép khai thác, sử dụng không gian ngầm; Đẩy mạnh phổ biến các chính sách về an sinh xã hội đến mọi người dân; Giá xăng dầu hôm nay 27/11/2023: Tiếp tục giảm nhẹ; Nhà Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham gia bỏ phiếu bầu cử địa phương./.

0:00 0:00
Chia sẻ bài viết