Tiếng Việt | English

27/11/2023 - 16:24

Đẩy mạnh phổ biến các chính sách về an sinh xã hội đến mọi người dân  

Ngày 27/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Tấn Hòa cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan tiếp và làm việc với đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều làm trưởng đoàn về công tác quản lý nhà nước đối với việc triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội (ASXH).

Quang cảnh buổi làm việc

Thời gian qua, công tác ASXH trên địa bàn tỉnh luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Tỉnh ban hành nhiều chính sách bảo đảm ASXH cho người dân thông qua các nghị quyết của HĐND tỉnh.

UBND tỉnh triển khai thực hiện các nghị quyết phù hợp với thực tiễn xã hội địa phương. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nhanh chóng thực hiện đồng bộ các giải pháp đưa nghị quyết vào cuộc sống, hỗ trợ kịp thời cho đối tượng chính sách, nâng cao mức sống cho người dân, góp phần bảo đảm ASXH, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế đi đôi với thúc đẩy tiến bộ xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Tấn Hòa phát biểu tại buổi làm việc

Tính đến nay, hệ thống chính sách xã hội được mở rộng, chất lượng cung cấp dịch vụ xã hội ngày càng tốt hơn. Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, giải quyết việc làm, giảm nghèo, trợ giúp xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, nhà ở, thông tin truyền thông, nước sạch vệ sinh môi trường, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp,… được tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời đến người dân.

Hiện tổng số đối tượng người có công với cách mạng tính đến tháng 12/2022 toàn tỉnh đang quản lý chi trả trợ cấp 141.319 lượt người có công. Đến nay, toàn tỉnh có 102.711 người có công được ghi nhận, tôn vinh, được hưởng trợ cấp ưu đãi của Đảng, Nhà nước và sự chăm lo của các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, việc triển khai các chính sách ASXH vẫn còn những hạn chế như công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động chưa mạnh; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện chưa đạt theo kế hoạch đề ra,...

Tại cuộc họp, các thành viên UBND tỉnh và sở, ngành liên quan cũng làm rõ một số vấn đề của Đoàn giám sát nêu ra. Đồng thời, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Đoàn giám sát và đưa ra những giải pháp khắc phục những hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác ASXH trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều phát biểu kết luận tại buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc triển khai các nghị quyết về ASXH trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Ông đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao nhận thức, hành động toàn diện trên 5 trụ cột ASXH, bảo đảm chính sách xã hội được bao phủ hết các nhóm đối tượng. Có giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư các đề án, kế hoạch liên quan đến ASXH; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách về ASXH đến mọi người dân.

Đồng thời nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để nắm được những hạn chế ở cơ sở, từ đó có hướng giải quyết cụ thể. Đặc biệt, công khai, minh bạch trong việc thực hiện các chính sách ASXH trên địa bàn tỉnh./.

Hà Lan – Thái Bạch

Chia sẻ bài viết