Tiếng Việt | English

21/09/2020 - 09:14

Bảo đảm mọi trẻ em được vui Tết Trung thu

Đất nước đã hòa bình, độc lập, đang trên đà phát triển, do vậy Tết Trung thu cho trẻ em ngày càng được tổ chức chu đáo, ý nghĩa, vui tươi hơn. Trong điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đã quan tâm, cố gắng tạo điều kiện cho tất cả trẻ em trên địa bàn đều có Tết Trung thu vui tươi, lành mạnh.

Tết Trung thu năm 2020, trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh đã yêu cầu thủ trưởng sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động Tết Trung thu thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; quan tâm, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh, góp phần để trẻ em phát triển hài hòa thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần; định hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tạo điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất, huy động kinh phí, nguồn lực từ ngân sách nhà nước và xã hội hóa để tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu cho các em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới nhằm bảo đảm cho mọi trẻ em được vui Tết Trung thu.

Các hoạt động trong dịp Tết Trung thu cho trẻ em tập trung vào tổ chức các chương trình văn nghệ, chương trình vui Tết Trung thu, cắm trại, các cuộc thi làm đồ chơi truyền thống, trò chơi dân gian, văn nghệ, thể thao, tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử - văn hóa, chiếu phim,... phù hợp với điều kiện của từng địa phương, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tỉnh sẽ tổ chức các đoàn cán bộ đến thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, vui Tết Trung thu cùng các em tại cơ sở.

Bên cạnh đó, các sở, ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Chú trọng kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là các loại thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; đồng thời, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với lứa tuổi trẻ em.

Dịp này, các cơ quan truyền thông đại chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em, đặc biệt các quy định về bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Tập trung tuyên truyền về hoạt động tổ chức đón Tết Trung thu cho trẻ em, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt vì trẻ em; phê phán, lên án các hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm quyền trẻ em.

Ở cộng đồng dân cư, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tích cực vận động đoàn viên, hội viên tham gia tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn.

Với sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự vào cuộc của sở, ngành tỉnh, chính quyền địa phương, các đoàn thể, chắc chắn năm 2020, trẻ em sẽ có một mùa Trung thu vui tươi, bổ ích, ý nghĩa, nhiều kỷ niệm trong bối cảnh phòng, chống Covid-19./.

Tân An

Chia sẻ bài viết