Tiếng Việt | English

10/04/2024 - 19:56

Bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025  

Chiều 10/4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Tân An, tỉnh Long An tổ chức hội nghị để thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ trì hội nghị là các đồng chí trong Thường trực Thành ủy.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XI

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, trên cơ sở tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy, các đại biểu đã thảo luận và tiến hành thực hiện quy trình các bước bầu bổ sung 1 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Tân An khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, ông Nguyễn Hoàng Điệp - Thành ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, được tín nhiệm bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy khóa XI với tỷ lệ đạt 100% phiếu bầu.

Việc kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 là rất cần thiết, nhằm bảo đảm đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý và sự lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP.Tân An trong thời gian tới./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết