Tiếng Việt | English

15/10/2019 - 16:40

Bến Lức hoàn thành xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2020

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã hoàn thành công tác xét duyệt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Bến Lức hoàn thành xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2020

Bến Lức hoàn thành xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2020

Để làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu UBND huyện chỉ đạo chặt chẽ công tác phúc tra, đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Cơ quan quân sự 15 xã, thị trấn phối hợp với các ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động công dân khám sức khỏe và thi hành NVQS theo quy định của pháp luật, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2020.

Tổng số công dân trong độ tuổi NVQS trên địa bàn huyện là 7.016 người, qua  xét duyệt có 1.077 công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe NVQS (trong đó có 18 đảng viên), 5.939 công dân được tạm hoãn với các lý do: Sức khỏe, chính trị, chính sách,…

Các bước xét duyệt năm nay được huyện triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, chọn ra những thanh niên có sức khỏe tốt nhất để tiến hành các bước tiếp theo trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết