Tiếng Việt | English

16/11/2022 - 09:43

Bến Lức thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm tái lập huyện

UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An phát động phong trào thi đua đến hết ngày 31/12/2022 với chủ đề “Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Bến Lức đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm tái lập huyện”. Mục tiêu của phong trào thi đua là không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy những tiềm năng, lợi thế của huyện, vượt qua thách thức; tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh; củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Bến Lức vận động Quỹ “Vì người nghèo”, kinh phí xã hội hóa xây dựng 39 căn, sửa chữa 8 căn nhà Đại đoàn kết

Theo đó, huyện phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Kế hoạch phát triển KT-XH của huyện năm 2022. Đồng thời, huyện đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của các ngành, đơn vị.

Bến Lức tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua của huyện đã phát động. Trong đó, tập trung xây dựng nông thôn mới, giữ vững thị trấn văn minh đô thị. Huyện tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình hành động thực hiện việc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; thực hiện tốt các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, hợp tác xã; khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, sản phẩm chủ lực.

Về phát triển hạ tầng KT-XH, huyện đặt trọng tâm phát triển hệ thống giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế tuyến xã; đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị; thực hiện tốt công tác quy hoạch đô thị. Qua đó, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tiếp tục đổi mới các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, thể dục - thể thao; đẩy mạnh thực hiện chính sách xã hội hóa. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển toàn diện nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, coi trọng giáo dục tư tưởng, nhân cách, phẩm chất đạo đức, lối sống.

UBND huyện cũng yêu cầu các cấp, các ngành trong huyện tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục - thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, nhất là tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm tái lập huyện. Nhiều ngành đã đăng ký các phần việc theo lĩnh vực phụ trách. Điển hình, UBMTTQ Việt Nam huyện phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đăng ký thực hiện công trình “Xây dựng nhà Đại đoàn kết, xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2022”. Theo thống kê, tổng số nhà ở cần xây dựng và sửa chữa là 22 căn. Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện vận động Quỹ "Vì người nghèo", kinh phí xã hội hóa xây dựng 39 căn, sửa chữa 8 căn nhà Đại đoàn kết. Hiện tại, tất cả căn nhà đều được đưa vào sử dụng.

Ngoài tập trung tuyên truyền bằng hình thức phong phú đến cán bộ, hội viên các hoạt động kỷ niệm 40 năm tái lập huyện, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện còn vận động mạnh thường quân, hội viên đóng góp để thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Nổi bật là xây dựng mái ấm tình thương; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật, trẻ em mồ côi,... Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện đăng ký trồng cây 2 công trình: “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp” Khu di tích Rừng Tràm Bà Vụ (xã Tân Hòa) và tuyến đường Ba Vồn Lớn (ấp 5, xã Thạnh Hòa); tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023; vận động quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi./.

Thu Hương

Chia sẻ bài viết