Tiếng Việt | English

30/03/2023 - 14:05

Bệnh viện Đa khoa Long An tiếp nhận bệnh nhân khám, chữa bệnh thu phí khoa Phụ sản và khoa Nhi

Từ 07 giờ 00 ngày 03/4/2023, Bệnh viện Đa khoa Long An tiếp nhận khám bệnh và điều trị nội trú cho bệnh nhân sản phụ khoa có thu phí (không tiếp nhận bệnh nhân sản phụ khoa khám chữa bệnh bảo hiểm y tế).

Từ 07 giờ 00 ngày 03/4/2023, Bệnh viện Đa khoa Long An tiếp nhận khám và điều trị nội trú có thu phí đối với bệnh nhân sản phụ khoa

Nhằm bảo đảm việc tiếp nhận, khám và điều trị nội trú bệnh nhân Khoa Nhi và Khoa Phụ sản được an toàn, nhanh chóng, hiệu quả, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Long An tích cực chuẩn bị về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc,… cũng như các hồ sơ thủ tục để thanh, quyết toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại bệnh viện chưa ký được Phụ lục hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An về việc thanh, quyết toán chi phí cho bệnh nhân khám, chữa bệnh chuyên Khoa Phụ sản và chuyên Khoa Nhi.

Vì vậy, Bệnh viện Đa khoa Long An chỉ tiếp nhận khám bệnh và điều trị nội trú cho trẻ em có thu phí (không tiếp nhận bệnh nhân trẻ em khám chữa bệnh bảo hiểm y tế); tiếp nhận khám bệnh và điều trị nội trú cho bệnh nhân sản phụ khoa có thu phí bắt đầu từ 07 giờ 00 ngày 03/4/2023 (không tiếp nhận bệnh nhân sản phụ khoa khám chữa bệnh bảo hiểm y tế).

Việc tiếp nhận khám bệnh và điều trị nội trú có thu phí cho trẻ em và bệnh nhân sản phụ khoa được thực hiện theo giá viện phí của Bộ Y tế quy định cho đến khi có thông báo mới./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết