Tiếng Việt | English

10/06/2020 - 10:26

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An trao kinh phí hỗ trợ giáo dân

Đại tá Trần Văn Trai - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An phối hợp UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ trao kinh phí hỗ xây dựng khu thể dục thể thao cho Giáo xứ Tân An và nhà tình nghĩa quân dân cho 2 gia đình giáo dân gặp khó khăn tại huyện Tân Trụ.

Đại tá Trần Văn Trai trao kinh phí xây dựng khu thể dục thể thao cho Giáo xứ Tân An

Toàn bộ kinh phí được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ. Trong đó, khu thể dục thể thao là 300 triệu đồng, mỗi căn nhà tình nghĩa quân dân là 60 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực, góp phần giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tạo điều kiện cho cộng đồng giáo dân rèn luyện sức khỏe. Đồng thời, thể hiện mối quan hệ đoàn kết gắn bó lương giáo, tình cảm của quân đội đối với đồng bào Công giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Biện Văn Cường

Chia sẻ bài viết