Tiếng Việt | English

22/12/2015 - 09:13

Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân

Từ khi thành lập đến nay, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn sáng mãi trong lòng người dân. Từ những việc làm cụ thể nhất, nhiều cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, nguy hiểm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, kề vai sát cánh với nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới,... Và chính nhân dân là nguồn sức mạnh, là niềm tin vô tận đối với người lính.