Tiếng Việt | English

04/08/2021 - 19:48

Bộ Y tế thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tại Long An

Ngày 04/8, Bộ Y tế vừa có quyết định thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, tại tỉnh Long An; đặt tại số 139 Nguyễn Thái Bình, phường 3, TP.Tân An (Nhà khách Tổng Liên đoàn tại Long An).

Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thanh Long đến khảo sát, chọn địa điểm thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tại Long An

Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, tại tỉnh Long An (gọi tắt là Trung tâm Hồi sức Covid-19 Trung ương) có quy mô 150 giường bệnh, đặt tại số 139 Nguyễn Thái Bình, phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An.

Trung tâm Hồi sức Covid-19 Trung ương là tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh Covid-19 tại tỉnh Long An và các tỉnh lân cận có chức năng tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh Covid-19 nặng, nguy kịch và chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị bệnh nhân Covid-19 cho các cơ sở thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh Covid-19 trong khu vực được phân công.

Bộ Y tế giao Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên huy động nguồn nhân lực y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, của tỉnh Long An và các nguồn hợp pháp khác để phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổ chức việc thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh Covid-19 nặng, nguy kịch; phối hợp Sở Y tế tỉnh Long An để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn trong việc điều phối, chuyển tuyến người bệnh Covid-19 đến Trung tâm bảo đảm kịp thời, an toàn, hiệu quả, tuân thủ theo các hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế.

Đồng thời, đề xuất với UBND tỉnh Long An chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh phối hợp, hỗ trợ Trung tâm Hồi sức Covid-19 Trung ương trong việc bảo đảm kết cấu hạ tầng, trang thiết bị, điều kiện làm việc và công tác hậu cần, an ninh trật tự, bố trí nơi ăn, nghỉ cho cán bộ, viên chức Trung tâm trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Long An; định kỳ hàng ngày hoặc đột xuất báo cáo kết quả công tác thu dung, điều trị, hồi sức cấp cứu người bệnh Covid -19 về Bộ Y tế.

Trung tâm Hồi sức Covid-19 Trung ương có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và sử dụng chung tài khoản của Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên để triển khai các hoạt động theo quy định của pháp luật. Kinh phí hoạt động của Trung tâm sử dụng từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Trung tâm sẽ giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Được biết, trước đó, ngày 30/7, Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thanh Long đã đến khảo sát, chọn địa điểm thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tại Long An. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch bệnh, việc thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 nhằm nâng cao năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực, đáp ứng công tác thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 nặng ngày càng tăng trong thời gian tới./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết