Tiếng Việt | English

20/09/2023 - 10:56

Cần Đước: Nhiều kết quả nổi bật qua nửa nhiệm kỳ

Qua nửa nhiệm kỳ triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cần Đước, tỉnh Long An chung sức, đồng lòng, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Diện mạo vùng hạ ngày càng khởi sắc, tạo niềm tin, khí thế để huyện “tăng tốc” thực hiện những chỉ tiêu còn lại trong nửa cuối nhiệm kỳ.

Hiện thực hóa các chỉ tiêu nghị quyết

Phát huy truyền thống đoàn kết trong nội bộ Đảng, sự đồng thuận, quyết tâm cao của nhân dân, Đảng bộ huyện Cần Đước lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, hiện thực hóa các chỉ tiêu NQĐH Đảng bộ huyện. Chính từ việc quán triệt sâu, rộng NQ nên các chương trình phát triển KT-XH của địa phương có sự tập trung cao.

Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với Chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, chất lượng cao và bền vững của huyện xác định cây lúa vẫn là cây trồng chủ lực. Diện tích rau màu duy trì và phát triển ổn định 600ha.

Huyện Cần Đước tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả, chất lượng

Huyện tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao và triển khai Đề án phát triển nuôi tôm nước lợ của tỉnh đến năm 2025, sản lượng hàng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra, tổng sản lượng lũy kế đến nay đạt 12.299 tấn. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt hiệu quả cao, đến nay, huyện có 23 sản phẩm OCOP.

Huyện có 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 5/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới, đã được tỉnh kiểm tra, thẩm định và đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Trung ương xét công nhận (đạt chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025).

Công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát triển, khẳng định vai trò động lực phát triển kinh tế của huyện. Tuy giai đoạn 2021-2023 có nhiều biến động do dịch Covid-19 kéo dài, thực hiện giãn cách xã hội gây gián đoạn hoạt động sản xuất nhưng công tác quy hoạch, quản lý và phát triển khu, cụm công nghiệp tiếp tục được triển khai, thực hiện hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đến nay, huyện Cần Đước có 3/4 khu công nghiệp với diện tích 430ha và 4/13 cụm công nghiệp với diện tích 148ha đã đi vào hoạt động

Trên địa bàn huyện có 4 khu công nghiệp với tổng diện tích 764ha và 13 cụm công nghiệp với diện tích 468,2ha. Đến nay, có 3/4 khu công nghiệp với diện tích 430ha và 4/13 cụm công nghiệp với diện tích 148ha đã đi vào hoạt động. Tỷ lệ lấp đầy khu, cụm công nghiệp đến năm 2022 là 83,2% (đạt chỉ tiêu đề ra). Công tác thu - chi ngân sách ngày càng chặt chẽ, đúng quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bảo đảm cân đối thu - chi. Thu ngân sách hàng năm giai đoạn 2021-2023 đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Tuấn Thanh cho biết: “Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện NQĐH Đảng bộ huyện, hầu hết chỉ tiêu về KT-XH, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đều đạt và gần đạt so với NQ. Đến nay, có 16/17 chỉ tiêu đạt tiến độ lộ trình NQĐH. Đảng bộ huyện hàng năm đều được đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Huyện tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng tiến độ các công trình trọng điểm, chương trình đột phá. Diện mạo của huyện thay đổi rõ nét hơn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên”.

Quyết tâm cao

Thực hiện Chương trình đột phá Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện, UBND huyện cụ thể hóa, trình chủ trương đầu tư dự án (DA) 2 công trình giao thông: Trục giao thông phía Tây thị trấn Cần Đước và trục giao thông phía Bắc huyện Cần Đước. Tuy nhiên, do kinh phí đầu tư lớn nên huyện đã điều chỉnh chủ trương đầu tư. Theo đó, DA trục giao thông phía Bắc điều chỉnh lộ trình sang giai đoạn 2026-2030; DA trục giao thông phía Tây thị trấn Cần Đước được điều chỉnh chủ trương đầu tư thành DA đường liên xã Tân Ân - Phước Tuy và DA đường liên xã Tân Trạch - Phước Tuy. Đến nay, huyện đã tiến hành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn tuyến đường liên xã Tân Ân - Phước Tuy, đường liên xã Tân Trạch - Phước Tuy; đầu tư đoạn tuyến Tân Ân - Phước Tuy, tiếp tục chỉ đạo các ngành chuyên môn triển khai các bước thủ tục đầu tư theo quy định.

Các tuyến đường giao thông nông thôn được xây dựng khang trang, góp phần hoàn thành tiêu chí nông thôn mới

Bên cạnh đó, Chương trình đột phá Tập trung giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư để phát triển KT-XH được lãnh đạo tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ. UBND huyện có kế hoạch cụ thể, tập trung giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư đối với 5 công trình vốn ngân sách nhà nước và 5 công trình vốn ngoài ngân sách nhà nước; tiếp tục thực hiện theo lộ trình chi trả giải phóng mặt bằng 3 cụm công nghiệp, 1 khu tái định cư và thực hiện kiểm đếm Khu tái định cư Phúc Long mở rộng, chi trả bồi thường các DA vốn ngân sách tỉnh, huyện.

Đối với Công trình trọng điểm Xây dựng Tượng đài chiến thắng Khu di tích lịch sử Ngã tư Rạch Kiến, đến nay, tỉnh đã thống nhất chủ trương thực hiện DA và huyện đã hoàn thành tượng phác thảo, Hội đồng Nghệ thuật tỉnh thông qua 2 lần; đơn vị tư vấn đang chỉnh sửa mẫu phác thảo Tượng đài chiến thắng theo ý kiến của Hội đồng Nghệ thuật tỉnh. Dự kiến trong năm 2024 hoàn thành công trình.

Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Tuấn Thanh thông tin: “Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, trong nửa cuối nhiệm kỳ, Huyện ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các công trình trọng điểm, chương trình đột phá; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, giữ vững và nâng cao chất lượng huyện điểm điển hình về văn hóa, xây dựng thành công huyện nông thôn mới. Đồng thời, Huyện ủy tiếp tục triển khai các quy hoạch, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, điều hành các công tác trọng tâm, trọng điểm, toàn diện trên các lĩnh vực”.

Nhìn lại những thành tựu trên tất cả lĩnh vực mà huyện Cần Đước đã đạt trong nửa nhiệm kỳ qua, có thể thấy, với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đã mang đến “làn gió mới”, đưa huyện phát triển nhanh và bền vững hơn. Đây chính là động lực để củng cố thêm niềm tin, ý chí, quyết tâm cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện trong nửa chặng đường còn lại để thực hiện thắng lợi NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết