Tiếng Việt | English

17/05/2023 - 09:47

Cần Đước chuyển biến tích cực từ việc học tập và làm theo gương Bác

Việc triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Cần Đước luôn được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 25-KH/TU, ngày 05/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Đước, tỉnh Long An ban hành kế hoạch và tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa cho cán bộ chủ chốt trong huyện; đồng thời, chỉ đạo 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức hội nghị quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên; chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch học tập gắn với nhiệm vụ trọng tâm hàng năm để tổ chức thực hiện. 

Công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm được thực hiện thường xuyên với hình thức phong phú, phù hợp qua Trang thông tin điện tử, hệ thống đài, trạm truyền thanh. Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đài truyền thanh duy trì hàng tuần nhằm nêu gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Fanpage Cần Đước 35 của Ban Chỉ đạo 35 huyện tích cực tuyên truyền, chia sẻ hình ảnh, bài viết  về việc học tập và làm theo gương Bác.

Huyện Cần Đước duy trì tổ chức kể mẩu chuyện về Bác và trao Thư khen cho tập thể hoặc cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt kịp thời các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát, công tác tuyên giáo và dân vận cho cấp ủy cơ sở và cán bộ chủ chốt trong toàn huyện. Hàng tháng, tổ chức Lễ chào cờ tại Công viên huyện, kể mẩu chuyện về Bác và trao Thư khen cho tập thể hoặc cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác; đồng thời, trực tiếp truyền thanh đến các xã, thị trấn. Qua đó, những nội dung về học tập và làm theo gương Bác, tấm gương người tốt, việc tốt được chia sẻ, lan tỏa rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Văn Đát cho biết: “Công tác triển khai, cụ thể hóa Kết luận số 01-KL/TW được các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện thực hiện đồng bộ, bám sát chỉ đạo của tỉnh và huyện, phù hợp tình hình thực tiễn. Việc tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, tạo chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân từ học tập sang làm theo gương Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương”.

Lan tỏa việc học tập và làm theo gương Bác

Hội viên, phụ nữ huyện Cần Đước tích cực học tập và làm theo gương Bác, tham gia trồng cây bảo vệ môi trường

Từ thực tiễn nhiệm vụ, nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng các mô hình hay để nhân rộng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đến nay, có 11 mô hình cấp huyện và 25 mô hình cấp xã. Nổi bật là mô hình Tôi làm theo Bác của UBMTTQ Việt Nam huyện; Dân vận khéo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện; Tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế “một cửa, “một cửa liên thông” bảo đảm giải quyết hồ sơ đúng quy định, quy trình, phục vụ nhanh chóng, kịp thời cho người dân.

Đảng ủy Công an huyện xác định nội dung đột phá để thực hiện với chủ đề: “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân; nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ”; Chi bộ Tư pháp - Thi hành án với mô  hình Kỷ cương, công tâm, tận tụy, hiệu quả vì dân; ngành Giáo dục và  Đào tạo với mô hình Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo gắn với cuộc vận động Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực;… Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

 “Qua 2 năm triển khai,  thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện có nhận thức đúng, đủ hơn về mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản, ý nghĩa, sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa, trở nên thiết thực, hiệu quả hơn. Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy chọn chuyên đề “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Cần Đước để nâng chất huyện điểm điển hình về văn hóa, xây dựng thành công huyện nông thôn mới” với nội dung học tập phù hợp tình hình thực tế để triển khai đến cán bộ, đảng viên và nhân dân” - ông Nguyễn Văn Đát cho biết thêm.

Thời gian tới, Huyện ủy Cần Đước tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết