Tiếng Việt | English

27/04/2023 - 21:48

Cần Đước: Các chỉ tiêu về dân số đạt, vượt kế hoạch

UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An vừa triển khai công tác dân số (DS) và phát triển, Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2023. Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Nguyễn Minh Vương dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Nguyễn Minh Vương trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân

Năm 2022, các chỉ tiêu về DS của huyện Cần Đước đều đạt và vượt kế hoạch. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 0,6%, giảm 0,08% so với năm 2021. Huyện có 11 xã đạt chuẩn mô hình Xã không có người sinh con thứ 3 trở lên và sinh đủ 2 con. Tỷ số giới tính khi sinh là 102,47 nam/100 nữ, đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Năm qua, huyện có 706 cặp kết hôn được tư vấn và khám kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân,...

Về công tác ATTP, năm 2022, qua thanh, kiểm tra, hậu kiểm, có 396 cơ sở bảo đảm vệ sinh ATTP, đạt 95,9%. Từ ngày 15/4 đến 15/5/2023, huyện Cần Đước thực hiện Tháng hành động Vì ATTP, chủ đề “Bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới” với các hoạt động chính gồm triển khai chiến dịch truyền thông, thanh, kiểm tra.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Nguyễn Minh Vương đề nghị Trung tâm Y tế huyện, các ngành quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe định kỳ cho người lao động, nhất là chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lao động nữ.

Trong công tác ATTP, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thanh, kiểm tra, tuyên truyền về vệ sinh ATTP, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP.

Dịp này, có 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào DS năm 2022 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 10 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào DS và mô hình Xã đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con năm 2022 được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện./.

Mỹ Duyên - Ý Khang

Chia sẻ bài viết