Tiếng Việt | English

25/02/2021 - 10:29

Cần Giuộc, Thủ Thừa cấp thẻ căn cước công dân

Huyện Cần Giuộc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tiến hành làm thủ tục, cấp thẻ căn cước cho công dân.

Công an huyện Cần Giuộc làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân

* Sau 4 ngày triển khai cấp thẻ căn cước công dân, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thực hiện được trên 400 trường hợp.

Việc tiến hành các thủ tục cấp thẻ căn cước công dân diễn ra thuận lợi và bảo đảm theo đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Huyện phấn đấu đến ngày 01/7/2021 sẽ hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công dân.

Khi đến làm thủ tục cấp căn cước công dân, người dân mang theo giấy chứng minh nhân dân và được đối chiếu toàn bộ thông tin cá nhân trên hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Đối với công dân có sự điều chỉnh về thông tin thì bổ sung các giấy tờ có cơ sở pháp lý: giấy khai sanh, sổ hộ khẩu, quyết định điều chỉnh hộ tịch của các cơ quan có thẩm quyền.

Đây là bước tiến quan trọng trong việc phục vụ hoàn thiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, tạo bước đột phá trong phát triển KT – XH của cả nước.

Công an huyện Thủ Thừa làm thẻ căn cước công dân

* Ngày 25/02, Công an huyện Thủ Thừa tổ chức cấp thẻ căn cước công dân cho cán bộ, viên chức, lão thành cách mạng trên địa bàn thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa.

Thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử sẽ tích hợp thông tin cá nhân của mỗi người tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự.

Theo kế hoạch, đến ngày 09/3/2021 sẽ hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công dân cho cán bộ, viên chức, lão thành cách mạng trên địa bàn huyện. Từ ngày 10/3/2021 sẽ thực hiện tại các trường học đối với học sinh đủ 14 tuổi trở lên và đến cuối tháng 3/2021, Công an huyện sẽ tổ chức cấp lưu động cho công dân tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện./.

Phương Cảnh - Thất Huy - Mộng Đào – Trung Hiếu 

Chia sẻ bài viết