Tiếng Việt | English

30/06/2015 - 10:23

Cần nâng cao nhận thức của toàn xã hội

Hiện nay, các ngành chức năng và từng địa phương đang triển khai lộ trình bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân nhằm mở rộng phạm vi bao phủ về tỷ lệ dân số tham gia BHYT, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển.

Theo đó, quyền lợi của người tham gia BHYT được bảo đảm theo đúng quy định, quy trình khám chữa bệnh và thanh toán chi phí được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế từ cơ sở. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn còn thiếu thông tin về những quy định của BHYT toàn dân; công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện lộ trình BHYT toàn dân chưa chặt chẽ; chất lượng khám, chữa bệnh ở tuyến cơ sở chưa đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người tham gia BHYT. Vì vậy để thực hiện tốt mục tiêu BHYT toàn dân, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT, đổi mới nội dung với nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và mọi người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT cũng như nghĩa vụ của mỗi người dân trong tham gia BHYT. Ngoài ra, ngành Y tế tiếp tục nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh BHYT, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh với việc đầu tư, mở rộng mạng lưới khám, chữa bệnh ở cơ sở; chú trọng cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người bệnh, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chính sách BHYT bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện lộ trình BHYT toàn dân.

BHYT là chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội. Vì thế, việc thực hiện lộ trình BHYT toàn dân cần có nhận thức và hưởng ứng tích cực của toàn xã hội, tạo sự công bằng và phát triển trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân./.

Võ Văn

Chia sẻ bài viết