Tiếng Việt | English

28/06/2019 - 04:32

Chính ủy Quân khu 7 kiểm tra công tác huấn luyện tại TP.Tân An

Trung tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 vừa đến thăm và kiểm tra các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An, tỉnh Long An.

Trung tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 kiểm tra công tác huấn luyện tại TP.Tân An

Trong thời gian qua, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự xã Lợi Bình Nhơn quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, bám sát tình hình địa phương, đơn vị, triển khai toàn diện nhiệm vụ, hoàn thành tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương. 

Trong đó, duy trì nghiêm các chế độ, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được đẩy mạnh. Nhờ đó, lực lượng vũ trang xã được xây dựng vững mạnh về mọi mặt, chất lượng tham mưu, đề xuất và năng lực thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình  mới. 

Phát biểu tại cuộc kiểm tra, Trung tướng Trần Hoài Trung đánh giá cao những kết quả của Ban Chỉ huy Quân sự xã Lợi Bình Nhơn. Đơn vị chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ông cũng đề nghị đơn vị luôn phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ trong công tác, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đơn vị điểm về xây dựng vững mạnh toàn diện của TP.Tân An./.

Ngọc Nhanh - Lê Quang

Chia sẻ bài viết