Tiếng Việt | English

28/12/2016 - 05:46

Chưa chốt phương án bỏ điểm sàn xét tuyển đại học năm 2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục lấy ý kiến về phương án bỏ điểm sàn xét tuyển đại học 2017.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục lấy ý kiến về phương án bỏ điểm sàn xét tuyển đại học 2017. (Ảnh minh họa)Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết chưa chốt phương án bỏ điểm sàn xét tuyển đại học năm 2017 và sẽ thống nhất với các trường tại cuộc họp Hiệu trưởng các trường đại học sắp tới để quyết định phương án xác định điểm sàn phù hợp.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, từ khi bắt đầu thực hiện đổi mới tuyển sinh, nhiều chuyên gia và trường đại học đề nghị Bộ không nên quy định điểm sàn vì thực tế không còn nhiều ý nghĩa như khi tổ chức thi “3 chung”