Tiếng Việt | English

19/03/2017 - 04:32

Có nên thuê xã hội đen đòi nợ?

Tôi có cho 1 người quen vay tiền lãi suất thấp, nhưng đã mấy năm nay người này không trả, cứ hẹn lần hẹn lựa rồi nói trốn đi.

Tôi đã đưa đơn lên tòa án thì được thắng kiện và người kia buộc phải trả theo từng đợt. Nhưng đến hạn trả thì anh ta vẫn không trả, còn nói là đã hỏi rồi nếu không có tiền thì thôi khỏi trả cũng được (thế chẳng khác nào coi thường luật pháp).

Quá uất ức, tôi lên cơ quan Thi hành án thì được trả lời là theo luật mới là tôi phải cung cấp anh ta có tài sản gì thì họ sẽ đi xác minh và bắt anh ta trả tiền. Thế nhưng tôi chỉ là người bình thường, không thể xác minh suông bằng cảm quan. Sắp tới anh ta có ý định trốn ra nước ngoài do có mẹ đẻ đang sinh sống bên Pháp muốn đón sang.

Xin hỏi luật sư tôi phải đòi nợ thế nào cho hợp pháp? Có nhiều người khuyên tôi thuê xã hội đen đến nhà đe dọa anh ta. Xin hỏi nếu tôi làm như vậy có phạm pháp không?

Tôi phải làm sao để đòi được khoản nợ của mình (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 4 Luật thi hành án thì bản án 2008 sửa đổi bổ sung 2014, quyết định của tòa án có hiệu lực phải được cơ quan, tổ chức và mọi công dân tôn trọng. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi trách nhiệm của mình chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành án. Bạn có quyền làm đơn gửi tới cơ quan thi hành án cấp quận, huyện nơi tòa án xét xử sơ thẩm để yêu cầu thi hành án Điều 30 Luật thi hành án.

Về xác minh điều kiện thi hành án Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 điều 44 Luật thi hành án dân sự quy định như sau:

“Điều 44. Xác minh điều kiện thi hành án

1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên tiến hành xác minh; trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải tiến hành xác minh ngay.

Người phải thi hành án phải kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án với cơ quan thi hành án dân sự và phải chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình.

2. Trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án thì ít nhất 06 tháng một lần, Chấp hành viên phải xác minh điều kiện thi hành án; trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án là người đang chấp hành hình phạt tù mà thời gian chấp hành hình phạt tù còn lại từ 02 năm trở lên hoặc không xác định được địa chỉ, nơi cư trú mới của người phải thi hành án thì thời hạn xác minh ít nhất 01 năm một lần. Sau hai lần xác minh mà người phải thi hành án vẫn chưa có điều kiện thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản cho người được thi hành án về kết quả xác minh. Việc xác minh lại được tiến hành khi có thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

3. Cơ quan thi hành án dân sự có thể ủy quyền cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án có tài sản, cư trú, làm việc hoặc có trụ sở để xác minh điều kiện thi hành án.”

Như vậy, sau khi đã có bản án thì người được thi hành án có thể yêu cầu Chấp hành viên xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

Trong mọi trường hợp, khi xảy ra tranh chấp về nợ nần, nếu người cho vay tự đòi tiền hoặc thuê đòi tiền theo kiểu “xã hội đen” là vi phạm pháp luật và có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội “Cướp tài sản” hoặc tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Bạn nên liên hệ với luật sư để được hướng dẫn thực hiện việc thi hành án đúng quy định pháp luật.

Về việc tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng theo Nghị Định 62/2015/NĐ – CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự Điều 51. Việc xuất cảnh của người phải thi hành án

1. Đối với cơ quan, tổ chức đang có nghĩa vụ thi hành bản án, quyết định thì quy định về tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng đối với người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác./.

Theo Vietnamnet.vn

Chia sẻ bài viết