Tiếng Việt | English

20/07/2017 - 20:13

Công an tỉnh Long An thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Hiện nay, Công an tỉnh Long An trợ cấp hàng tháng theo quy định đối với 4 đồng chí là thương binh công tác tại các đơn vị trong công an tỉnh; 529 liệt sĩ, 137 đồng chí là thân nhân của liệt sĩ đang công tác trong lực lượng công an tỉnh,...


Thiếu tá Nguyễn Phước Hòa - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kiềm ở xã Long Trì, huyện Châu Thành

Thực hiện công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước và hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong lực lượng Công an nhân dân (CAND), Đảng ủy, Ban Giám đốc CA tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương tập trung quán triệt sâu sắc trong cán bộ, chiến sĩ (CBCS) toàn lực lượng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước. Từ đó, mỗi CBCS thể hiện trách nhiệm của mình đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và các đối tượng chính sách.

Hiện nay, CA tỉnh trợ cấp hàng tháng theo quy định đối với 4 đồng chí là thương binh công tác tại các đơn vị trong CA tỉnh; 529 liệt sĩ, 137 đồng chí là thân nhân của liệt sĩ đang công tác trong lực lượng CA tỉnh,... Nhằm thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của ngành, Đảng ủy, Ban Giám đốc CA tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện tốt các chế độ, quyền lợi đối với thương binh và gia đình liệt sĩ.

Hàng năm, nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ, CA tỉnh thăm hỏi, tặng quà 717 lượt thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác trong lực lượng CA tỉnh. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán hàng năm, CA tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách của ngành CAND.

Ngoài ra, CA tỉnh còn trợ cấp khó khăn đột xuất đối với người có công và CBCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 5 năm qua, CA tỉnh trợ cấp khó khăn đột xuất cho 174 lượt CBCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 494 triệu đồng và đề nghị Bộ CA trợ cấp 15 lượt CBCS với số tiền 139 triệu đồng. CA tỉnh còn xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa hoặc hỗ trợ về nhà ở đối với thương binh, thân nhân liệt sĩ và cán bộ CA có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Theo thống kê, qua 5 năm, Bộ CA hỗ trợ kinh phí xây mới 3 nhà tình nghĩa số tiền 160 triệu đồng; sửa chữa 10 nhà tình nghĩa với số tiền 260 triệu đồng. Năm 2015, CA tỉnh vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 căn nhà đồng đội cho CBCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Riêng năm 2017, Bộ CA hỗ trợ kinh phí gần 500 triệu đồng xây dựng 1 nhà tình nghĩa cho CBCS và sữa chữa 14 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách trong CAND.

Công tác chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng được thực hiện thường xuyên. Hiện nay, CA tỉnh có 6 đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Động viên, thăm hỏi cán bộ CA bị thương, gia đình cán bộ CA hy sinh trong khi làm nhiệm vụ và các hoạt động tình nghĩa khác.

Nhằm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, CA tỉnh Long An còn vận động CBCS tham gia đóng góp xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội theo chủ trương của Bộ CA với số tiền trên 2,5 tỉ đồng và đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Ngày vì người nghèo theo chủ trương của UBND tỉnh với số tiền 100 triệu đồng./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết