Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Công nghệ thông tin đi vào thực tiễn cuộc sống

Công nghệ thông tin hiện nay đã có bước phát triển vượt bậc, là một trong những nền tảng hết sức quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng ở mỗi quốc gia. Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng công việc hằng ngày trở nên phổ biến ở các cấp, các ngành trong tỉnh.

Cục Thuế tỉnh triển khai khai thuế qua mạng - một trong những ứng dụng CNTT vào thực tiễn cuộc sống

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ có chức năng quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Với nhiệm vụ của mình, thời gian qua, Chi cục luôn chú trọng nâng cao chất lượng công việc nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Theo đó, từng cán bộ, viên chức được phân công nhiệm vụ đã ra sức nghiên cứu, ứng dụng CNTT vào thực tiễn công việc hằng ngày. Điển hình như anh Nguyễn Hữu Tâm - công tác tại Phòng Quản lý đo lường. Anh Tâm cho biết, trong quá trình kiểm tra mặt hàng đóng gói sẵn, anh nhận thấy phần mềm được mua để tính toán số liệu kiểm tra có những hạn chế. Đó là đối với những mặt hàng như mì gói, bột ngọt, café có khối lượng tịnh tương đối nhỏ dưới 10kg hoặc lô hàng kiểm tra có số lượng lớn vượt quá 900 đơn vị thì phần mềm được mua về phát sinh lỗi không tính toán được. Trong trường hợp mặt hàng đóng gói sẵn là LPG (gas) có khối lượng bao bì tương đối lớn, quá trình tính phải xác định khối lượng của từng bao bì thì phần mềm được mua hoàn toàn không có khả năng thực hiện, đòi hỏi phải mua phần mềm mới. Anh nhận thấy, đối với việc tính toán xử lý số liệu kiểm tra hàng đóng gói sẵn thì ngôn ngữ lập trình MATLAB hoàn toàn có khả năng thực hiện được và bảo đảm được tính chính xác cao cũng như xử lý nhanh các kết quả kiểm tra. Đồng thời, giao diện được xây dựng trong MATLAB tương đối đơn giản đối với người sử dụng. Vì vậy, anh đã có ý tưởng và xây dựng một chương trình bằng ngôn ngữ lập trình MATLAB phục vụ kiểm tra hàng đóng sẵn có khả năng tính toán chính xác số liệu kiểm tra và khắc phục được toàn bộ các khuyết điểm của phần mềm sử dụng trước đó.

Đến nay, chương trình mà anh lập nên đã được đưa vào sử dụng tại Chi cục và cho kết quả khá chính xác; đồng thời rút ngắn thời gian kiểm tra đo lường lượng hàng đóng sẵn LPG và không cần tốn chi phí cho việc mua thêm hoặc nâng cấp phần mềm được mua trước đây. Hiện nay, phần mềm này tiếp tục duy trì, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Chi cục.

Những năm qua, công tác cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho người nộp thuế cũng được ngành Thuế quan tâm thực hiện. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh - Cao Văn Tạo cho biết, hầu hết các công việc của ngành Thuế đều được tin học hóa, từ việc quản lý thuế, quản lý nội bộ ngành đến những tiện ích phục vụ người nộp thuế đều được triển khai thành công. Đặc biệt, năm 2014, ngành Thuế đã đẩy mạnh việc triển khai khai thuế qua mạng Internet. Tính đến nay, đã có 97% số lượng doanh nghiệp trên toàn tỉnh đăng ký thực hiện khai thuế qua mạng. Thực hiện dịch vụ khai thuế qua mạng tạo thuận lợi, giảm thiểu chi phí trong việc khai thuế cho các doanh nghiệp.

Kết quả của công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý của ngành Thuế thông qua CNTT đã góp phần tiết kiệm thời gian thực hiện kê khai nộp thuế, đã giảm 537 giờ (đầu năm 2014) xuống còn 167 giờ (cuối năm 2014). Năm 2015, ngành Thuế tiếp tục phấn đấu giảm tiếp số giờ nộp thuế cho người nộp thuế, bằng với mức bình quân số giờ nộp thuế của 6 nước phát triển nhất trong khối ASEAN; triển khai nộp thuế qua mạng Internet với hệ thống ngân hàng.

MAI HƯƠNG
 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích