Tiếng Việt | English

06/04/2016 - 09:18

Công tâm, sáng suốt trong góp ý ứng cử viên

Để lựa chọn những đại biểu (ĐB) thật sự xứng đáng đại diện cho tiếng nói của nhân dân thì chính cử tri là người góp phần quyết định chất lượng ĐB các cơ quan dân cử tại những hội nghị lấy ý kiến đánh giá, nhận xét và tín nhiệm tại nơi cư trú, nơi công tác, làm việc để có những quyết định lựa chọn đúng đắn các ứng cử viên, tiến tới hội nghị hiệp thương lần thứ 3.

Hơn bao giờ hết, mỗi cử tri cần phát huy cao trách nhiệm bản thân, thật công tâm, sáng suốt khi thực hiện quyền công dân cao cả của mình, bầu ra những ĐB có đủ đức, tài vào cơ quan lập pháp, đại diện cho quyền lợi của chính mình và xã hội.

Công tâm, sáng suốt trong nhận định, đánh giá thể hiện “tâm, tầm, tín” của chính cử tri đối với việc lựa chọn ĐB đại diện cho lợi ích của chính mình, cộng đồng và xã hội. Đây là vấn đề rất khó, không tránh khỏi sự phân vân của một bộ phận cử tri, khi chịu sự tác động của những quan hệ nhiều chiều.

Cử tri phải biết đặt lợi ích của cộng đồng, xã hội lên trên hết; công tâm trong chọn lựa nhân sự, bầu ra những ĐB Quốc hội và ĐB HĐND các cấp có khả năng gánh vác trọng trách trước yêu cầu phát triển ngày càng cao của đất nước.

Đòi hỏi mỗi cử tri phải vững vàng về bản lĩnh chính trị, tin tưởng vào danh sách hiệp thương của UBMTTQ các cấp, tiến hành bầu cử bảo đảm đúng định hướng không hoang mang, dao động trước những tác động tiêu cực bên ngoài.

Đồng thời, tích cực đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động lợi dụng, mua chuộc, phá hoại cuộc bầu cử của những kẻ cơ hội chính trị và các thế lực thù địch, cử tri cũng cần phê phán, uốn nắn những biểu hiện mất dân chủ, chống những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Tóm lại, cử tri là người góp phần quyết định chất lượng ĐB các cơ quan dân cử. Vì vậy, để lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân thì ngay từ cơ sở, cử tri cần phải tích cực tham gia ý kiến góp ý, đánh giá, sáng suốt lựa chọn những ĐB có tâm huyết, trí tuệ, vì dân, vì nước từ những người ưng cử ĐB Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đó không chỉ thể hiện quyền dân chủ mà còn là trách nhiệm của công dân./.

Huỳnh Thị Thu Năm

Chia sẻ bài viết