Tiếng Việt | English

25/04/2022 - 16:28

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân

Hôm nay (25/4), Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Thường vụ Quân ủy Trung ương.


Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: QĐND)

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 230 của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Kế hoạch của Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị quyết số 230; nghe giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị quyết số 160 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác tình báo quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nghe hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương.


Các đại biểu tại Hội nghị (Ảnh: QĐND)

Thông qua hội nghị, nhằm phổ biến, quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân nắm vững nội dung cơ bản, chủ yếu về chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam và công tác tình báo quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2025 cơ bản tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Quân ủy Trung ương yêu cầu, quá trình triển khai thực hiện phải chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân./.

Nguyên Nhung/VOV

Chia sẻ bài viết