Tiếng Việt | English

10/06/2020 - 17:32

Dân vận khéo góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An làm tốt công tác vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) tại địa phương.