Tiếng Việt | English

23/10/2020 - 18:47

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án CSDLQGVDC và CCCD

Công an tỉnh Long An vừa tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện 2 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD).

Công an huyện Tân Trụ khẩn trương kiểm tra thông tin dân cư để hoàn thành CSDLQGVDC đúng tiến độ

Theo báo cáo của Công an tỉnh, hiện nay, công an các huyện, thị xã, thành phố đang tập trung kiểm tra độ chính xác của phiếu thu thập thông tin dân cư (phiếu DC01). Đồng thời, bổ sung phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (phiếu DC02) đối với phiếu thiếu và sai thông tin. Tính đến ngày 21/10/2020, tổng số kiểm tra 1.399.464/1.699.852 phiếu đã scan (đạt 82,33 %).

Về tiến độ thực hiện Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền chủ trương của Bộ Công an về triển khai Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD. Đồng thời, Công an tỉnh đã có kế hoạch tuyên truyền Dự án CSDLQGVDC và Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của các cơ quan, ban, ngành, địa phương và nhân dân trong quá trình triển khai, thực hiện Dự án này.

Thời gian tổ chức cấp CCCD trên toàn tỉnh chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ ngày 01/11/2020 đến 26/02/2021): Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, cấp thẻ CCCD cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh cấp 3. Giai đoạn 2 (từ ngày 27/02/2021 đến 30/4/2021): Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, cấp thẻ CCCD cho đối tượng là sinh viên, lực lượng vũ trang, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức xã hội nghề nghiệp. Giai đoạn 3 (từ ngày 01/5/2021 đến 01/7/2021): Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, cấp thẻ CCCD cho đối tượng còn lại.

Hiện, lực lượng công an đã có văn bản gửi ban ngành, đoàn thể lập danh sách cung cấp thông tin, phục vụ cấp CCCD.

Qua chỉ đạo của Công an tỉnh, một số địa phương đã đẩy nhanh tiến độ kiểm tra phiếu thu thập thông tin dân cư nên tỷ lệ kiểm tra có sự chuyển biến tích cực, đạt và vượt chỉ tiêu theo tiến độ chỉ đạo Công an tỉnh đề ra.

Trong quá trình thực hiện, lãnh đạo Công an các địa phương đã quan tâm chỉ đạo sâu sát và thường xuyên. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư.

Đại tá Trần Văn Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An chỉ đạo, thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn chỉnh kiểm tra phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh đến ngày 30/10/2020 đạt 100% theo quy định. Các địa phương tiếp tục khẩn trương rà soát tổng hợp danh sách người từ đủ 14 tuổi trở lên để phục vụ cấp CCCD đạt hiệu quả./.

T.Phượng - Minh Khánh

Chia sẻ bài viết