Tiếng Việt | English

18/09/2020 - 10:30

Sớm hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Công an xã Mỹ Hạnh Bắc kiểm tra và nhập các thông tin người dân thu thập vào hệ thống máy tính

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 07/CT-TTg về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC). Khi CSDLQGVDC hoàn thiện và đi vào hoạt động sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước hoạch định được chính sách phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đơn giản hóa thủ tục hành chính,...

Ban Giám đốc Công an tỉnh xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (CSQLHC về TTXH), Công an tỉnh là đơn vị thường trực giúp Giám đốc Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn và tổng hợp tình hình, kết quả thu thập thông tin về dân cư tại các địa phương.

Đến nay, về cơ bản đã hoàn thành việc thu thập phiếu thông tin dân cư. Cụ thể, đã thu thập được trên 1,7 triệu phiếu thông tin dân cư, đạt 95% tổng số nhân khẩu trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo dữ liệu thu thập được chính xác trước khi chính thức nhập vào CSDLQGVDC, Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra, phúc tra thông tin được thu thập, yêu cầu bổ sung, cập nhật các thông tin còn thiếu hoặc chưa đúng. Từ đó, xác định được số phiếu còn thiếu thông tin hoặc chưa đúng để có thể kịp thời bổ sung, điều chỉnh. Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo các ngành, UBND cấp xã phối hợp tuyên truyền công tác xây dựng CSDLQGVDC, đồng thời, xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về dân cư trong CSDLQGVDC; thành lập Tổ kiểm tra, phúc tra đột xuất công tác thu thập, chỉnh sửa, bổ sung thông tin của công dân trong CSDLQGVDC. Ngoài ra, công an các địa phương còn huy động thêm gần 2.000 cán bộ công an bán chính quy tham gia thực hiện công tác này.

Xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa được Ban Chỉ đạo Công an tỉnh đánh giá là một trong những địa phương cơ sở thực hiện khẩn trương, hiệu quả dự án này. Trung tá Mai Rạng Đông - Trưởng Công an xã Mỹ Hạnh Bắc, cho biết: Công an xã chủ động làm thêm giờ, tranh thủ cả ngày thứ bảy, chủ nhật đến từng hộ gia đình để thu thập thông tin, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân cung cấp thông tin. Đến nay, xã đã thu thập thông tin dân cư gần 11.000 nhân khẩu, đạt gần 98% tổng số nhân khẩu trên địa bàn xã. Sau khi kiểm tra, phúc tra, các thông tin sai sót không đáng kể. Quá trình thực hiện, ý thức của người dân trong công tác phối hợp chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu liên quan, hỗ trợ tốt cho công tác thu thập thông tin dân cư được bảo đảm chính xác và đầy đủ, góp phần hoàn thành thực hiện dự án này.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phù hợp với từng địa bàn cơ sở, tăng cường kiểm tra, phúc tra, bảo đảm thông tin dân cư được cập nhật chính xác, thường xuyên. Với sự quyết tâm của Ban Chỉ đạo Công an tỉnh, Dự án CSDLQGVDC sẽ hoàn thành theo đúng tiến độ và sớm đi vào hoạt động, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách hành chính, giảm giấy tờ và thủ tục cho công dân, tổ chức trong tình hình hiện nay./.

Thanh Nhung

Chia sẻ bài viết