Tiếng Việt | English

27/08/2019 - 21:38

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại tỉnh Vĩnh Long

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã triển khai thực hiện chủ trương xây dựng đồng bộ, toàn diện đội ngũ cán bộ các cấp.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc với với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc với với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Ngày 27/8, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.”

Phát biểu tại buổi làm việc, quán triệt về mục đích, yêu cầu của việc kiểm tra, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh hoạt động kiểm tra sẽ góp phần đánh giá đúng quá trình triển khai Nghị quyết của Đảng, làm rõ những kết quả đạt được, những mô hình, cách làm hay của địa phương để phát huy, tổng kết, nhân rộng.

Đồng thời, qua kiểm tra cũng sẽ nhận diện, làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần khắc phục, đề xuất, kiến nghị với Trung ương về các giải pháp để kịp thời tháo gỡ trong thời gian tới, qua đó triển khai có hiệu quả hai Nghị quyết.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã triển khai thực hiện chủ trương xây dựng đồng bộ, toàn diện đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng.

Tỉnh đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, đến nay 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh có trình độ đại học và cao cấp lý luận chính trị, trong đó, 43% cán bộ có trình độ sau đại học.

98,2% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện có trình độ đại học (18,3% có trình độ sau đại học), 66,8% cán bộ có trình độ cao cấp lý luận chính trị. 96,8% cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ đại học (10,9% có trình độ sau đại học), 44,9% cán bộ có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Ngoài ra, tỉnh tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-TW.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhận định qua hơn một năm triển khai Nghị quyết số 26/NQ-TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW, về cơ bản Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đã gắn với thực hiện nội dung của Kế hoạch số 10-KH/TW của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long cần quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo tự kiểm tra về công tác quy hoạch cán bộ; việc thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo; tinh giản biên chế khối nhà nước...

Nhằm triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 26/NQ-TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các quy chế, quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, việc sát hợp nhất, sáp nhập, tổng kết thí điểm để tạo thuận lợi, thống nhất cho các địa phương trong triển khai thực hiện hai Nghị quyết.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục chương trình kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị của tỉnh Vĩnh Long.

Sáng cùng ngày, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và đoàn công tác đã đến dâng hương, hoa tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; dâng hương, hoa tại Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết