Tiếng Việt | English

09/04/2019 - 18:49

Long An khắc phục “hành chính hóa” trong hoạt động của Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội

Chiều 09/4, Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN VN) - Nguyễn Thị Thu Hà làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với tỉnh Long An về việc thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội (gọi tắt là Kết luận số 62).

Bà Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao những kinh nghiệm trong đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội

Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa, Chủ tịch UB.MTTQ VN tỉnh - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành có liên quan.

Thời gian qua, Kết luận 62 được các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể lãnh đạo, triển khai, cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Qua 10 năm thực hiện, nhận thức của hệ thống chính trị về vị trí, vai trò của Mặt trận, đoàn thể có sự chuyển biến rõ nét, xác định rõ hơn công tác của Mặt trận, đoàn thể có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH của địa phương; vị thế của Mặt trận, đoàn thể các cấp được nâng lên.

Tỉnh quan tâm, chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức và đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn thể đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, đoàn thể có những chuyển biến tích cực, hướng mạnh về cơ sở, lấy hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động làm thước đo đánh giá hàng năm.

Đồng thời, phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phối hợp tốt với chính quyền trong vận động nhân dân tham gia phát triển KT-XH, nhất là huy động sức dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đặc biệt, nhiều phong trào thi đua yêu nước mang tính thiết thực và huy động đông đảo nhân dân tham gia, nổi bật là phong trào Nhà nước và nhân dân cùng làm: Xây cầu, đường liên xóm ấp, nước sinh hoạt, trường, trạm,…Hàng năm, qua hoạt động Về nguồn, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiều công trình xây dựng được tập trung đầu tư có hiệu quả.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Dân vận khéo”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”,…tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư,…

Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, đoàn thể tuy có đổi mới nhưng chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền, vận động chưa đi vào chiều sâu, hiệu quả còn thấp. Một vài nơi chưa nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc của nhân dân,…

Ông Phạm Văn Rạnh nhận định Mặt trận, các đoàn thể khắc phục “bệnh hành chính”, “hình thức”, tăng cường đi cơ sở

Các thành viên trong đoàn kiểm tra trao đổi, làm rõ những kết quả trong hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh cũng như những vấn đề tồn tại. Đó là tỷ lệ kết nạp hội viên, đoàn viên còn thấp; về thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy Long An, tình hình hoạt động của các cán bộ không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn, sự kết hợp giữa UBND tỉnh với các ngành; những vướng mắc, khó khăn trong việc thí điểm mô hình Trưởng ban Dân vận đồng thời Chủ tịch MTTQ;…

Thay mặt đoàn, Chủ tịch Hội LHPN VN - Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao những kinh nghiệm trong đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội. Bà đề nghị tỉnh cần tăng cường vai trò lãnh đạo, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận để hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội đáp ứng tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh-Phạm Văn Rạnh giải thích thêm một số vấn đề liên quan. Ông nhận định, 10 năm qua, Mặt trận, các đoàn thể khắc phục “bệnh hành chính”, “hình thức”, tăng cường đi cơ sở,…Tỉnh có chủ trương, rà soát, chấn chỉnh, đề nghị Mặt trận, các đoàn thể tập trung những nội dung cần thiết, có cách sinh hoạt phù hợp với thực tế địa phương để tập hợp, thu hút hội viên, đoàn viên tham gia; nâng chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết