Tiếng Việt | English

22/03/2017 - 17:03

Đổi mới chuyên trang, chuyên đề, nâng cao chất lượng tuyên truyền Quốc phòng toàn dân

Ngày 22/3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền Quốc phòng toàn dân năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2016, công tác phối hợp tuyên truyền Quốc phòng toàn dân giữa Bộ CHQS tỉnh với các cơ quan báo chí được triển khai toàn diện, đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị, quân sự của địa phương.

Năm qua, Bộ CHQS tỉnh phối hợp Báo Long An thực hiện 24 chuyên trang Quốc phòng toàn dân; thực hiện 24 chuyên đề truyền hình và 24 chương trình phát thanh trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; thực hiện các chương trình trên Truyền hình Quân khu 7.

Ngoài ra, còn có nhiều tin, bài phản ánh kịp thời các vấn đề thời sự trong lực lượng vũ trang. Trong đó có nhiều tin, bài được bạn đọc đánh giá cao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh.


Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, năm 2016, Bộ CHQS tỉnh  phối hợp chặt chẽ với Báo Long An

và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện các chuyên trang, chuyên đề Quốc phòng toàn dân

Bên cạnh những kết quả, các chuyên trang, chuyên đề Quốc phòng toàn dân vẫn còn một số hạn chế: Nội dung tuyên truyền chưa phong phú, chưa khai thác hết tính đa dạng các hoạt động trên lĩnh vực quốc phòng,...

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đưa ra những đề xuất nhằm làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền: Bộ CHQS tỉnh cần có sự trao đổi thông tin mang tính định hướng cho các cơ quan tuyên truyền; tăng cường các tin, bài phản ánh về tình quân - dân; nêu gương người tốt việc tốt là những cán bộ, chiến sĩ; cần có sự đổi mới trong thể hiện các chuyên trang, chuyên đề trên Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; phối hợp với Báo Long An tăng cường phát hành báo đến các đơn vị lực lượng vũ trang ở cơ sở.


Phó Tổng Biên tập Báo Long An – Lê Hồng Thương đóng góp ý kiến nâng chất chuyên trang Quốc phòng toàn dân

Năm 2017, Bộ CHQS tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp tuyên truyền: Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện tốt các nội dung đã thống nhất, phối hợp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm về vấn đề chủ quyền an ninh biên giới, chủ quyền biển đảo, bảo đảm quốc phòng – an ninh; xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang Long An vững mạnh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh;... ./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết